Logo-fontens fire oppgaver




font

Mange bedriftseiere håndterer valget av font som om det var en trofékone — bare der for å se vakker ut med perfekt hår og manikyr. Så er det altså at de prøver seg med å finne en font som er kul, uten å ta hensyn til egenskapene i fonten i seg selv. Det er grunn til å ta fonten nærmere i øyesyn. Faktisk har den fire viktige oppgaver. Den bør være lettlest, skalerbar, framheve firmanavnet på en god måte, og generelt styrke merkevarehistorien.

1. Lesbarhet

Firmanavnet bør være enkelt å lese, raskt og tydelig. Forsikre deg om at bokstavene har godt nok med luft slik at de ikke gror sammen på avstand eller ved trykk. Bokstavene bør klart kunne skilles fra hverandre. For eksempel er det viktig at «I» ikke ser ut som L. Dette kan være en utfordring med bruk av små bokstaver. Det er også viktig at den kan leses med et raskt blikk. De fleste vil ikke nistirre på logoen, men i beste fall bare la blikket raskt sveipe over. Det er derfor viktig å velge en lettlest logo. Dette blir enda viktigere om logoen er gjengitt på et skilt, et kjøretøy eller på en plakat, hvor publikum bare vil få en flyktig observasjon av firmanavnet.

2. Skalerbarhet

Logoen bør kunne justeres til plakatstørrelse og ned igjen til frimerkestørrelse og samtidig være lesbar i alle mellomliggende versjoner. Undersøk at logoen ikke reduserer lesbarhet ved endring av størrelse. Skalering oppover er vanligvis ikke problematisk, men reduksjon kan ofte gir problemer med detaljrike fonter.

3. Gi firmanavnet et godt utseende

Velg en font som inkluderer fontformer som framhever alle bokstavene i firmanavnet. Hvis firmanavnet eksempelvis inneholder en G, skal du være oppmerksom på at enkelte små g’er har en veldig snirklete utforming som kan gi problemer med lesbarheten i en logo. Dessuten, hvis du har et langt firmanavn, bør du vurdere å bruke en lettere font, slik at firmanavnet ikke dominerer hele logoen. Målet er en logo som balanserer mellom firmanavn og ikon. I eksempelet til høyre under kan du se hva som skjer når logofonten er for stor i forhold til ikonbruken.

4 . Støtte opp under merkevaredefinisjonen

Dette er fontens siste oppgave, og det kan gjøres på forskjellige måter i logoen avhengig av hvor mye av merkevarehistorien som blir fortalt av logoikonet. Hvis du allerede har fortalt det mest med ikonet, trenger fonten bare å støtte opp under det. I eksempelet under kan du se at logoen ser ren og moderne ut, fordi personligheten til firmaet ligger i forkant av utviklingen. Når ikonet kombineres med en fet font, forsterkes logoens mening, men dersom man bruker en tradisjonell serif font vil det stå i kontrast og motsi budskapet i ikonet.


Blogg

Categories